Pellets för billig värme

Pellets (också kallat Brännpellets) som uppvärmningsform räknas till förädlade biobränslen och tillverkas idag av så väl sågspån som rester från sågverksindustrin eller grenar och bark.

Pellets har ett högt energivärde och är ett mycket miljövänligt uppvärmningsalternativ för dig med egen fastighet eller villa. Rent teoretisk kan man säga att pellets inte påverkar växthuseffekten då den, vid förbränning, frigör nästan lika lite koldioxid som träden (pellets är tillverkade av) tog upp under sin uppväxt. Det finns dock andra värmekällor som inte avger någon koldioxid alls vid uppvärmning – nämligen en värmepump.

Pellets för uppvärmning av fastighet och villa ger således bra värme, är billigt och är ett miljövänligt biobränsle. Hempellets.se är en portal tänkt för dig som vill veta mer om fördelarna med pellets för villavärme. Hempellets.se är också en rent informativ sida och ansvarar inte för funktion eller individuellt användande av pelletsutrustning eller pelletseldning.

Klicka här för att komma till vår sida för länkbyten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *