Ackumulatortank

En Ackumulatortank är i själva verket en värmeisolerad tank för vatten. Dess huvudsakliga syfte är att lagra (ackumulera) värmeenergi och i efterhand utsöndra energi i den mån som önskas. Med en ackumulatortank kopplad till värmepannan eller pelletspannan släpper man inte ut, och går inte miste om överflödig värmeenergi som utvinns ur eldning och förbränning av pellets. Istället lagras den överflödiga värmeenergin i ackumulatortanken och används till senare.

I tätbebyggt område är det idag lagkrav att ha en ackumulatortank kopplad till värmepanna eller pelletspanna. Detta för att giftig rök skapas varje gång man måste strypa pannan, vilket är en följd av att vattnet börjat bli för varmt. Med en ackumulatortank behöver man aldrig strypa förbränningen i pannan och bespar miljön de giftiga rökgaserna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *