Alternativ till pellets för billig värme

De senaste åren har många börjat efterfråga alternativ till pellets. Intresset är framför allt stort för miljövänliga och billiga alternativ, som inte är träbaserade – däribland mandelskal och dadelkärnor.

Det är vanligt att blanda ut sin pellets med billigare och miljövänliga bränslen. Man tar exempelvis 50 % pellets och 50 % olivkross.

Det finns några alternativ till att bränna pellets:

  • Mandelskal
  • Palmskal
  • Dadelkärnor
  • Olivkross

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *