Att köpa pellets

Leveranser av pellets kan ske på olika sätt. Antingen kan man få en hemleverans av bulkbil. Detta alternativ lämpar sig bäst för system som har ett större lager. Detta då pelletsleverantörer som levererar med bulkbil vanligtvis inte levererar mindre än tre ton åt gången. Annat alternativ till att köpa pellets är säckvis eller att själv hämta pellets och köpa det i lösvikt.

Leverans av pellets från en bulkbil kan liknas med när man köper olja. En lastbil med pellets blåser, med trycklyft, in pellets i ett lager. Detta lämpar sig bäst för hus eller fastigheter som har större lager då pelletsleverantörer som kör ut med bulkbil sällan levererar mindre mängder pellets. Ett krav brukar vara beställning och leverans av minst tre ton pellets för att en bulkbil ska leverera. Detta leveranssätt ger en större kostnad per leverans men i längden ger det lägsta priset för pellets. En bulkbilleverans av pellets är vanligtvis inte svårare att beställa än ett telefonsamtal. Att köpa pellets i säck kan e något högre pris för pellets i slutändan men mindre kostnader per inköp dock med tätare inköpsintervall. Pellets i säck finns som Storsäck eller Småsäck. En storsäck med pellets brukar innehålla omkring 500 till 800 kilo pellets och förutsätter att man har en något större yta avsatt i hemmet, uthuset eller garaget, som exempel, för lagring av storsäck med pellets. Detta lämpar sig för personer med pelletspanna eller pelletskamin där man hämtar hinkvis med pellets och nyttjar pelletsvärmning som komplement till annan energikälla.

Småsäckar med pellets innehåller vanligtvis omkring 15 till 20 kilo pellets. Dessa säckar är avsedda för pelletskaminer eller pelletskorgar och för småförbrukare. Det kan till exempel lämpa sig för uppvärmning eller komplement till uppvärmning för sommarhus (sommarstuga) eller mindre fritidshus.

Att själv hämta pellets och köpa pellets i lösvikt kan ge ett förmånligt\r\npris. Detta alternativ är inte möjligt för alla då det geografiskt kanske inte lönar sig att åka längre sträckor för att hämta mindre partier av pellets. Detta är således bara ett alternativ för vissa ställen i landet där närhet till en återförsäljare är ett faktum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *