Att tänka på

Leverantörer av pelletsbrännare och pelletspannor brukar vanligen kunna erbjuda färdiga paket med förråd och matarskruv. Vad som är viktigt att tänka på då man köper ett paket är att det måste vara enkelt att lösgöra pelletsbrännaren från pannan. Detta då brännaren måste rengöras med jämna mellanrum.
På sidan Energikalkylen för småhus kan man få information om leverantörer och kostnader för värme i småhus.

Man bör också tänka på att utrustningen skall vara p-märkt via SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). Detta innebär att utrustningen är certifierad och kvalitetsmärkt med avseende på

* utsläpp
* effektivitet
* säkerhetsfunktioner
* driftsäkerhet

För en pelletspanna med fläkt finns också krav på bullernivå som inte får överskridas.
Se: www.sp.se

Tillstånd för installation av pelletsvärme i villa, hus eller fastighet krävs inte. Däremot bör alltid en bygganmälan göras till sin kommun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *