Hur mycket pellets går det åt?

Hur mycket pellets som går åt är svårt att med precision fastställa. Man kan däremot räkna med att en normalstor villa har ett energibehöv på ca 25 000 kWh per år. Hela 60% av det totala energibehovet går åt till uppvärmning vilket i detta fall motsvarar 15 000 kWh per år. Cirka 20 % av det totala energibehovet går åt till uppvärmning av vatten och de resterande 20 % går som hushållsel.

Man kan ha som riktmärke att en normalstor villa kommer förbruka mellan fem och sju ton pellets per år. I volym mätt skulle detta motsvara ca sju till elva kubikmeter med pellets. Vid beräkning med en kostnad på 2 000 kr per ton pellets skulle detta innebära årlig uppvärmningskostnad på från ca 10 000 till 14 000 kr per år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *