Installationskostnader

Vad den slutgiltiga uppvärmningskostnaden för pelletsvärmning egentligen blir är svårt att med noggrannhet fastställa. Priset styrs av flertalet faktorer som vilken typ av inköpsvolym man väljer, hur tillgång och efterfrågan ser ut i just din region.

Även faktorer som energiskatt spelar in på vad det slutgiltiga priset för pelletsvärmning blir.

Pellets är dock ett skattebefriat bränsle vilket drar ner kostnaderna betydligt i jämförande med och förhållande till andra energikällor. Installationskostnader för pelletsvärme kan variera. Att byta från oljeuppvärmning till pelletsvärme kan ofta vara så enkelt som att bara byta brännare. Om, den tidigare, pannan är upp emot 20år kan det dock vara värt att byta även denna till en särskild pelletspanna. Vad som tillkommer är också en skruv som matar fram pellets till brännaren och ett lager avsätt för pellets.

Att installera en helt ny pannanläggning inklusive matarskruv kan kosta omkring 55 000 kr. Om man redan har en panna och bara behöver installation av pelletsbrännare kan kostnaden ligga på omkring 25 000 till 30 000 kr.

En installation av matarskruv och bränsleförråd, eller pelletsförråd, kan kosta från 10 000 till 20 000 kr.

Är huset eller fastigheten sedan tidigare utrustat med en ackumulatortank kan man med fördel fortsätta använda den. Detta ger lägre utsläpp, jämnare drift och således även mindre slitage på utrustningen. Har man ackumulatortank kan denna också med fördel användas tillsammans med uppvärmning av solenergi (solvärme).

En pelletskamin kan installeras för en kostnad från ca 25 000 kr. Denna kostnad kan variera något då det är beroende av vilken modell av pelletskamin som ska installeras samt skorstenens höjd till pelletskaminen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *