Miljövänlig Värme

Att värma sin vila eller fastighet med pellets är att värna om ekonomi likväl som om miljön. Pellets kan ses som en inhemskt värmeresurs till skillnad från till exempel villaolja. Detta medför mindre kostnader och mindre utsläpp för transport av pellets i jämförelse med just villaolja.

Förbränning av pellets har visats sig ge så låga utsläpp av koldioxid att man kan likställa dem med samma mängd koldioxid som växterna, pellets beståndsdelar, förbrukat eller tagit in under sin livstid.

Askan från pellets har ett högt pH-värde och lämpar sig bra att sprida i skog för näring till växtlighet. Man kan ha ett riktmärke på att inte sprida mer än en liter aska per kvadratmeter och år samt att det finns en liten risk att askan innehåller små mängder av tungmetaller och bör därför inte spridas under äppelträd, bärbuskar eller grönsaksland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *