Elvärme

Ett tag var det elvärme som gällde. Det gäller främst hus som byggdes på 70-talet i oljekrisens fotspår, då kärnkraften såg ut att lösa alla energiproblem.

Elvärme är ganska ineffektivt och dyrt. En värmepump utnyttjar el, men levererar flera gånger som mycket värme som den förbrukar el. Direkt el däremot gör av med lika mycket el, som man får ut värme. Det är därför mycket vanligt att de som har direktverkande el installerar en luft-luftvärmepump för att få ner elkostnaderna. Luft/luftvärmepumpen kräver nämligen inte ett vattenburet uppvärmningssystem, vilket i princip alla andra uppvärmningstekniker gör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *