Fjärrvärme

Fjärrvärme kan vara ett alternativ om man bor i stan. Det kanske till och med är det enda alternativet, särskilt om man bor i lägenhet.

Vid fjärrvärme produceras värme på en plats för att sedan transporteras ut till hushåll runtomkring. Det rör sig om vattenburen värme. Fjärrvärme utnyttjar ofta rester från skogsindustrin, avfall och spillvärme från industrin till att producera värme. Tidigare använde man mycket olja och kol, men detta har man bytt successivt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *