Olja

Att värma huset med olja har minskat drastiskt de senaste årtiondena. Främst därför att det är så dyrt med olja, men också för att det inte är bra för miljön.

Många som tidigare använt olja har idag gått över till pellets eller kanske bergvärme eller luft-vattenvärme.

Uppvärmning med olja gav mycket varmt vatten, vilket innebär att man kan behöva byta element, om man byter värmekälla. Värmepumpar ger exempelvis inte lika varmt vatten och behöver därför större element, för att ge samma effekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *