Solvärme

Med solvärme menar man solfångare, som helt enkelt tar tillvara på den direkta värmen från solen. Det är ett mycket miljövänligt system, men i normala proportioner har det svårt att leverera all den värme som behövs i ett hushåll.

Solfångare fungerar naturligtvis mest effektivt när det är soligt och varmt. Många använder solfångare, som ett komplement. En normal anläggning med solfångare kan producera ca hälften av ett hushålls varmvattenbehov under ett år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *