Pelletsbrännare

Pelletsbrännaren förses kontinuerligt av pellets som bränns. Detta sker genom en skruvliknande rör matar pelletsbrännaren direkt från pelletslagret. Detta kräver dock eltillförsel och vid ett eventuellt strömavbrott får man mata in pellets manuellt. Det finns även system där man kan koppla in ett bilbatteri vid strömförlust för att bibehålla matning av pellets till pelletsbrännaren.

Värmeenergin överförs från pelletsbrännaren till pelletspannan för att i nästa steg sprida värmen i huset eller fastigheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *