Pelletspanna

Pelletspannan värmer upp vatten som i sin tur kan värma hela huset eller fastigheten. Om man är osäker på om pelletspannan kan förse hela huset med full värme kan man förse pannan med en sk. elpatron. Med ett sådant, kombinerat, system kan man smidigt växla mellan pelletsbränning och eluppvärmning.

Är huset eller fastigheten sedan tidigare utrustat med oljepanna kan den vanligtvis användas som pelletsbrännare med tillägg av en pelletsbrännare.

I tätbebyggd område är det idag lagkrav att ha en ackumulatortank kopplad till värmepanna eller pelletspanna. Detta för att ha jämnare förbränning av pellets och undvika att giftiga rökgaser släps ut vid ojämn pelletsförbränning. Se också avsnitt Ackumulatortank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *