Skattefri Pellets

Pellets som källa till villavärme är befriat från skatt. Detta påverkar ytterligare att pellets är ett billigt alternativ till uppvärmning av villa och/eller fastighet.

Villaoljan har omkring 38% skattepålägg vilket gör att du kan spara just 38% i uppvärmningskostnader då man beräknar 3 kubikmeter olja likvärdigt med 6 tonpellets. Både villaoljan och pellets skulle i dessa kvantiteter motsvaras av en villa som förbrukar 30 000 kilowattimmar per år. Före skatt skulle båda kvantiteter ligga på en kostnad av cirka 11 000 kr. Efter skatt skulle oljan kosta cirka 18 000 kr medan pellets fortfarande skulle kosta 11 000 kr tack vare att det är skattebefriat.

En stor fråga kvarstår dock. Kommer pellets fortsätta vara skattebefriat?
Svaret på den frågan är oklart men med beräkning av alla miljöfördelar pellets har, i förhållande till el-värme och villaolja, så skulle en beskattning av pellets påverka miljöutsläppen negativt då villaägare inte skulle välja att övergå till pellets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *