Vad är Pellets?

Pellets som uppvärmningsform räknas till förädlade biobränslen och tillverkas idag av så väl sågspån som rester från sågverksindustrin eller grenar och bark.

Vid beräkning av värmeekonomi och miljöpåverkan så är det bara vedeldning som kan ses som billigare än pellets som energikälla. Men detta gäller enbart vid fri tillgång av ved. Pellets är små cylinderformade stycken bestående komprimerad sågspån eller andra brännbara rester, som nämnt tidigare. Storleken på pellets tillverkade i Sverige uppgå till maximalt 25 mm i diameter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *