Värmeväxlare

Det finns flera olika sorters värmeväxlare och värmepumpar tillhör denna kategori. Värmeväxlare överför helt enkelt värme från en plats till en annan. Andra exempel på värmeväxlare är vanliga element och kylskåp.

Köldmedium

Ofta förflyttas värme med hjälp av så kallade köldmedier. En vätska som kan växla mellan gasform och flytande form vid önskvärda tryck och temperaturer, och på så sätt ta upp och lämna ifrån sig extra mycket energi.

Värmepumpen en effektiv värmeväxlare

Det som gör värmepumpar till effektiva värmeväxlare är att de inte bara flyttar värmen utan även komprimerar den. Den kan alltså ta värme där det är minusgrader och ändå ge behaglig värme inomhus. Detta med hjälp av en kompressor, som ökar trycket på köldmediet som cirkulerar i värmepumpen. När trycket ökar, ökar även temperaturen.

Värmepumpar finns av olika slag:

  • Luft/luftvärmepump
  • Luft/vattenvärmepump
  • Frånluftsvärmepump
  • Markvärmepump
  • Bergvärmepump
  • Sjövärmepump

Olika typer av värmeväxlare

I en värmeväxlare ska man överföra värme från ett varmt medium till ett kallt. För att göra detta kan man använda några olika principer. Om man låter medierna flöda motflödes kan man komma upp i en verkningsgrad på så mycket som 90 %. Det kalla mediet flödar längs med det varma, som flödar i motsatt riktning. Det varma mediet delar då med sig av sin värme hela vägen och med denna princip kan man överföra nästan all värme från det varma till det kalla mediet. Kan även kallas plattvärmeväxlare eller korsströmsvärmeväxlare.

Om båda medierna istället flödar åt samma håll (medflödes) får man i princip samma värme i båda medierna, ungefär som om man hade blandat dem.

En annan variant är korsflödes, där man helt enkelt låter det ena mediet flöda i kors med det andra. Detta system kan göras ganska litet och kompakt och används därför då detta är ett behov, även om denna typ av värmeväxlare inte är särskilt effektiv.

Sen finns också varianten växelflödes, där man låter medierna byta plats med varandra. Denna variant har hög verkningsgrad, men separerar inte medierna helt och hållet, vilket i många fall kan utgöra ett problem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *