Bergvärme

Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden. Det är många gånger den mest effektiva värmepumpen, men den är dyr att installera och dyr att reparera och byta ut. Bergvärmepumpens syskon använder samma sorts pump, men hämtar istället energi från andra energikällor.

Tänk på att dessa värmepumpar kräver att man ansöker om tillstånd från kommunen.

Värme från mark/vatten till vatten

Bergvärmepump kräver ett djupt borrhål i marken. Man för ner en kollektorslinga i borrhålet, som hämtar upp värmen och transporterar in den till bergvärmepumpen inne i huset.

Vanligen används samma pumpar för sjövärme, ytjordvärme och grundvattenvärme. Skillnaden är var man hämtar energin. Vid sjövärme sänks kollektorslingan ner i en sjö eller större vattendrag. Vid ytjord/markvärme grävs slingorna ner någon meter under markytan, men utspritt över ett större områden. Ytterligare ett alternativ är grundvattenvärme, där värmen hämtas direkt från grundvattnet. Vanligen används då två separata brunnar, en för att hämta upp och för att göra sig av med vatten. Grundvattenvärme är idag mycket ovanligt och även de andra två alternativen är relativt ovanliga, då många saknar förutsättningarna som krävs.

Hög besparing, men lång återbetalning

De här värmepumparna är dyra att installera och även själva installationen är dyr, då det är en komplex installation. Särskilt bergvärmen är dyr, då det helt enkelt är dyrt att borra.

Samtidigt kan en bergvärmepump under optimala förutsättningar spara uppåt 80 % av uppvärmningskostnaderna. Investeringskostnaden (ofta så mycket som 150 000 kronor) är dock såpass stor att det inte är ovanligt att det tar 10 år innan bergvärmen har återbetalat sig.

Detta får du

Du får effektiv uppvärmning och en hög besparing. Du får värme till golvvärme/radiatorer, tappvatten och kan ofta även använda värmepumpen till poolvärme, med extra tillbehör. Med extra tillbehör kan du vanligen också få luftkonditionering på sommaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *