Frånluftsvärme

En frånluftsvärmepump återvinner värme. Den hämtar värme från ventilationsluften – förbrukad men varm luft som bara ska vädras ut.

Värme från ventilationsluft till vatten

Ventilationsluften förs mekaniskt till frånluftsvärmepumpen och denna tar tillvara på värmen innan luften släpps ut. Värmen används för att värma upp vatten till vattenburen värme och tappvatten.

En frånluftsvärmepump fungerar därför inte med självdragsventilation utan kräver mekanisk ventilation. Systemet är vanligt i hus från 80 och 90-talen och idag installeras nya frånluftspumpar oftast i hus, där de helt enkelt ersätter en tidigare frånluftsvärmepump.

Vanligen har man även en inbyggd elpatron som hjälper frånluftsvärmepumpen, då den inte kan producera tillräckligt med värme ensam. Frånluftsvärmepumpens energikälla är begränsad till ventilationsluften och värmen räcker helt enkelt inte helt.

Begränsad besparing, men relativt liten investering

En frånluftsvärmepump innebär vanligen inte en så stor investering. Priserna varierar dock mycket. Räkna med att betala ca. 30 000 – 90 000 för själva värmepumpen och då tillkommer ca 10 000 för installation. Den besparing man kan göra varierar också en del och därför är det svårt att ge en siffra på hur lång återbetalningstiden blir. Räkna dock med att det kommer att ta ca 7 år innan en frånluftsvärmepump har återbetalat sig.

Detta får du

Med en frånluftsvärmepump får du värme till golvvärme/radiatorer och tappvatten. Du återvinner värme du redan har betalat för. En bieffekt är också att du får bra ventilation och därmed byts inomhusluften. Du får in ny fräsch luft, samtidigt som värmen stannar i huset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *