Hur fungerar värmepump?

En värmepump hämtar värme energi från en plats och flyttar den till en annan. Den komprimerar värmen på vägen och på så vis kan värmepumpen hämta värme utomhus när det är flera minusgrader och ändå ge 20-gradig värme inomhus.

Olika energikällor

Luftvärmepumparna hämtar värmeenergi från luften. Luft/luftvärmepumpen och luft/vattenvärmepumpen hämtar energi från utomhusluften, medan frånluftsvärmepumpen hämtar energi från den förbrukade och varma ventilationsluften.

Bergvärme hämtar energi från berggrunden i ett djupt borrhål (ofta 100-200 meter djupt) i marken. Ytjordvärme hämtar energi från ytjorden. Sjövärme hämtar energi från sjövatten eller något annat vattendrag. Grundvattenvärme hämtar energi från grundvattnet.

Olika sätt att sprida värmen

Luft/luftvärmepumpen sprider värmen via inomhusluften. Den är därför det optimala alternativet för den som har direktverkande el och vill spara pengar. Nästan alla uppvärmningssystem kräver annars vattenburen värme – så som luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar, bergvärmepumpar, sjövärmepumpar och markvärmepumpar.

Själva processen

  1. Gemensamt för alla värmepumpar är att de hämtar upp värme från en energikälla. I luftvärmepumpar förs luft till värmepumpen och köldmediet hämtar upp värme från luften. I luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar sker detta utomhus i värmepumpens utedel. I en frånluftsvärmepump förs ventilationsluften till själva pumpen. Bergvärmepumpen och dess syskon hämtar värme med hjälp av kollektorslinga med brinevätska, som för värmen till värmepumpen, där ett köldmedium hämtar upp värme från brinevätskan. Detta sker i värmepumpens förångare, där köldmediumet med hjälp av värmen övergår från vätska till gas.
  2. Sedan passerar köldmediet en kompressor, som ökar trycket på köldmediet och därmed även temperaturen.
  3. Köldmediet som nu är mycket varmt, passerar sedan en kondensor. Här kondenserar vätskan igen (övergår i flytande form) och lämnar ifrån sig värme. Värmen går antingen rakt ut i luften (luft-luftvärmepump) eller så används den till att värma vatten (alla andra värmepumpar).
  4. Nu passerar köldmediet en ventil, som återigen minskar trycket på köldmediet och därmed sjunker temperaturen ännu mer.
  5. Processen upprepas.

I luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar är värmepumpen uppdelad i två olika delar. En utedel som hämtar upp värme och en innedel som sprider värmen. De övriga värmepumparna består av en maskin, även om många kräver en separat varmvattenberedare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *