Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen hämtar energi från utomhusluften och sprider den via vattenburen värme (golvvärme/radiatorer) och tappvatten inne i huset. Den kan ge en mycket stor besparing, samtidigt som den är förhållandevis billig att installera om man jämför med andra värmepumpar som sprider värme via vatten.

Värme från luft till vatten

En luft-vattenvärmepumps energikälla är utomhusluften. En utedel hämtar upp energin, som transporteras till innedelen. Detta sker vanligen med hjälp av köldmedium, som är säkert mot frysskador, men vissa luft-vattenvärmepumpar använder sig istället direkt av radiatorvattnet till utedelen. Inomhus ger luft-vattenvärmepump värme till vatten. Det varma vattnet kan ge värme via golvvärme, radiatorer och även tappvatten. Det är också vanligt att man koppla ihop en luft-vattenvärmepump med andra enheter och exempelvis även nyttja värme från solfångare. Dessutom kan vanligen även få värme till sin pool under sommaren.

Förhållandevis liten investering och snabb återbetalning

En luft-vattenvärmepump innebär jämförelsevis en liten investering. Vanligen kostar en luft-vattenvärmepump ungefär hälften mot att investera i bergvärme. Samtidigt är besparingen du kan göra nästan lika stor. Detta innebär att luft-vattenvärmepumpen återbetalar sig mycket fort. Vanligen tar det ca 5 år för en luft-vattenvärmepump att återbetala sig, jämfört med ca 10 år med bergvärme. Priserna varierar mycket, men räkna med ca 50 000 – 100 000 kronor för värmepump inklusive installation med ROT-avdrag.

Detta får du

Du får ett komplett uppvärmningssystem, eller ett komplement till ett Du får också uppvärmning med hög verkningsgrad. Du får värme till både vattenburen värme och tappvatten, och kan dessutom utnyttja systemet för poolvärme. Vanligen kan man också med tillbehör få luftkonditionering på sommaren. Återbetalningstiden är kort, varför det oftast är mycket lönsamt att installera luft-vattenvärme i huset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *