Värmepump

En värmepump hämtar förnyelsebar energi från naturen. Den hämtar energi från luften, marken, berggrunden eller ett vattendrag.

Varför en värmepump?

En värmepump installerar man vanligen för att man vill spara pengar. En värmepump kan nämligen utvinna flera gånger så mycket energi (värme) ur förnyelsebara och gratis energikällor, som den energi (el) som krävs för att driva processen.

Har man direktverkande el kan en luft-luftvärmepump enligt Energimyndighetens senare tester spara upp till ca 75 % av uppvärmningskostnaden. Luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar kan också generera en stor besparing och ger dessutom tappvatten, till skillnad från luft-luftvärmepumpen.

Andra installerar en värmepump för att de vill göra en insats för miljön. Ytterligare andra tycker att det är krävande och krångligt att elda. Olja är dyrt, pellets kräver stora förvaringsutrymmen och vedeldning kräver en hel del jobb. Värmepumpen levererar värme till en låg kostnad och kräver dessutom inte mycket underhåll.

Stor energibesparing

Med en värmepump kan man få en stor besparing. I och med att värmepumpen tar tillvara på gratisenergi från naturen, kräver den mycket mindre el. Den el som går åt är helt enkelt för att driva själva pumpen och processen.

Hur mycket man kan bespara beror på vilken pump man väljer, men också pumpens kapacitet, husets förutsättningar, utomhusklimatet och en rad andra faktorer.

Det är vanligt att man lyckas spara 50 % av uppvärmningskostnaderna och med optimala förutsättningar kan man spara över 70 %. Detta beror exempelvis på vilken sorts värmepump man väljer, vilken modell (hur kraftig) och husets förutsättningar.

Olika sorters värmepumpar

Det finns en rad olika sorters värmepumpar, men egentligen hämtar alla energi från en två olika källor – luft eller vatten/mark. Gemensamt för alla är också att värmen har sitt ursprung i solens värme. Solen värmer upp luft och vatten och denna gratis och förnyelsebara energikälla använder värmepumparna.

luft vatten/mark
luft-luft utomhusluft
luft-vatten utomhusluft
frånluft ventilationsluft
bergvärme grundvatten i berggrunden
sjövärme vattendrag
ytjordvärme (vatten i) marken
grundvattenvärme grundvattnet

Värmepumpar som hämtar energi från luften gör det antingen från utomhusluften eller från ventilationsluften. Luft-luftvärmepump och luft-vattenvärmepump hämtar energi från utomhusluften och frånluftsvärmepumpar från ventilationsluften. Ventilationsluften är en mer stabil energikälla, som håller ungefär samma värme året runt, medan utomhusluften istället finns i mer obegränsad tillgång.

Värmepumpar som hämtar energi från vatten/mark använder vanligen samma sorts värmepump. Skillnaden är var man placerar kollektorslingan, som hämtar upp värmen. Alla hämtar sin energi någonstans i marken och det rör sig i princip om vatten i marken. Dessa värmepumpar brukar kräva att man ansöker om tillstånd från kommunen.

Det vanligaste är bergvärme, då man borrar ett djupt hål ner i marken. Det är dock grundvattnet i berggrunden, som står för själva värmen. Man kan också sänka ner kollektorslangen i ett vattendrag (sjövärme) eller utnyttja värmen i ytjorden – där möjlig effekt också blir högre vid hög vattenhalt. Vid grundvattenvärme använder hämtar värmepumpen energi direkt från grundvattnet.

Ordet markvärme används ibland som samlingsnamn för bergvärme, sjövärme, ytjordvärme och sjövärme, och ibland används det för endast ytjordvärme. Ytjordvärme kallas ibland även endast för jordvärme.

Här behandlar vi alla sorterna under sidan för bergvärme, då bergvärme är betydligt vanligare än sina syskon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *