Elda palmskal för billig energi

Palmskal är ett alternativt biobränsle, som kan användas istället för pellets. Det är billigare än pellets och kan blandas med pellets. Exempelvis tar man 50 % pellets och 50 % palmskal.

Palmskal är ett naturligt material och den har något högre fukthalt än pellets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *