Pelletslager

Man kan ha ett lager hemma avsett för pellets. Detta lager kan fyllas på av en så kallad bulkbil. Ett sådant lager är att föredra om man ska värma en större fastighet eller villa med pellets. En matarskruv kan sedan förse pelletsbrännaren med jämn matning av pellets direkt från pelletslagret.

Ett lager bör vara minst sex kubikmeter och storleken där över är i förhållande till husets eller fastighetens storlek.

Leverantörerna kan också ställa krav på att man måste beställa ett minimum av omkring tre ton pellets för att de ska göra en leverans. Detta skulle då kunna motsvaras av 2 kubikmeter pellets är ett ton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *